En portapparat kan behöva innehålla flera olika funktioner för att du som kund ska vara nöjd. Du kanske vill att apparaten ska besitta talsynteser? Eller kanske diodindikeringar? Eller kanske både och? Tidigare nämnda exempel är bara ett axplock av vilka funktioner våra portapparater kan täcka. För oss på Skylink AB är det viktigt att kunna ge dig den fullservice och hjälp som du förtjänar, oavsett behov.