Sedvanliga användningsområden för kodlås är: trapphus/portingångar, kontorsdörrar, omklädningsrum. Kodlås är fördelaktiga där säkerhetskraven är något lägre, eftersom en kod lätt sprider sig till utomstående. Vill du öka säkerheten rekommenderar vi enbart behörighetstagg eller vissa läsare. Kodlås är simpla att montera och hantera, samt ger dig en säkerhet till ett lågt pris.