Kredit lämnas efter sedvanlig kreditprövning, normalt 30 dagar netto, kreditbeloppets storlek bedöms för varje enskild kund. I annat fall sker betalning mot efterkrav. Vid försenad betalning tillämpas dröjsmålsränta, vars storlek Skylink AB skall informera om på ordererkännande eller faktura.