Navigering

SATEL Perfecta

Professionellt skydd av alla lokaler liksom de personer som vistas där med hjälp av avancerade, funktionella och kostnadseffektiva
lösningar - dessa få ord är den kortaste beskrivningen av kallet som driver SATEL, utvecklare och tillverkare av säkerhetssystem som är till 100% polsk och privatägt. På grund av integritet i näringslivet och en särskild tonvikt på hög kvalitet och ett brett sortiment av produkter som erbjuds har varumärket SATEL varit mycket uppskattat i branschen i över 25 år. 

Denna filosofi hos ledningen och hårt arbete av mer än 280 Satel medarbetare har gett konkreta resultat. Det breda utbudet av över 400 produkter erbjuder oräkneliga möjligheter att skapa trygghet. I hemautomationssystem, i brandlarm, inom passerkontroll och för övervakningssystem finns anpassning till individuella behov som passar varje användare. Samtidigt uppfyller dessa system alla krav som föreskrivs av både polska, internationella och branschstandarder och regler. Att utveckla funktionaliteten hos enheterna i linje med gällande krav och förväntningar på marknaden ihop med den senaste tekniken är ett av de viktigaste målen för SATEL. 

Av denna anledning moderniseras och utökas konstruktions- och tillverkningsavdelningar i bolaget kontinuerligt. En naturlig följd av alla åtgärder som syftar till produktion av högkvalitativa enheter var införandet av kvalitetstyrningssystem enligt ISO 9001:2000
år 2002. Oberoende av denna certifiering, utför SATEL också en fullständig funktionskontroll av alla produkter som lämnar produktionslinjerna, vilket säkerställer tillförlitligheten hos de tillverkade produkterna. Med fokus på modern design, högsta kvalitet och funktionalitet på produkterna, har SATEL många nöjda kunder inte bara i Polen utan också på mer än 50 marknader över hela världen.

Klicka här för att besöka SATEL´s hemsida(på engelska)